Последни Новости
Несреќи и Катастрофи

Регионални центриИнформации

Корисни линкови

Полковник Томас Батлер во посета на ЦУК

Денес, во работна посета на Центарот за управување со кризи беше Полковник Томас Батлер, одбранбено аташе од Амбасадата на САД во Република Македонија.

На средбата присуствуваа Заменик директорот на ЦУК, Мутаир Максуд и раководителите на секторите во ЦУК кои го запознаа високиот претставник од Амбасадата на САД во Република Македонија со Центарот за управување со кризи (структура, намена, локација, објекти) и дискутираа за актуелните настани/теми: способности за мониторинг на ебола, прашања поврзани со вакцинација на население и способности на одговор (во случај сличен како епидемијата на морбили во САД), комуникациски системи посветени на одговор при катастрофи, способности за одговор на болниците како банки за складирање на крв и кадровски проблеми, реакција/мониторинг на поплави, како и за „Програмата за регионална соработка во областа на управување со кризни и итни состојби“, во рамките на воспоставената трилатерална соработка помеѓу Република Македонија, Република Албанија и Република Косово.

Работен состанок со претставници од УСАИД

Во контекст на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Центарот за управување со кризи и УСАИД, високи претставници на УСАИД – Џејмс Стеин, директор на мисијата и Џенифер Коноли, програмски директор на канцеларијата на УСАИД во Македонија, денес остварија работен состанок со дел од раководството на Центарот, за да се запознаат со состојбите во поплавените подрачја во земјата. Раководителот на секторот за меѓународна соработка во ЦУК, д-р Урим Вејсели, помошник раководителот на сектор за операции и координација, Ферик Белули и раководителот на секторот за анализа, процена и стратешко планирање, м-р Стевко Стефаноски ја презентираа целокупната состојба во поплавените региони, направените штети и потребите со кои се соочуваа жителите кои живеат во овие места.

Систем Е- 112

Владата на Република Македонија ја усвои информацијата за тоа како да се користи и времето за спроведување на единствениот европски број за итни повици Е-112 и усвои заклучоци врз основа на кои новиот тим, формиран за да се дефинира концептуални Е-112 во Република Македонија. Тимот е составен од претставници на Центарот за управување со кризи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за финансии, Агенцијата за електронски комуникации, Дирекцијата за заштита и спасување и Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Тимот работи во согласност со оперативните способности, организациски и технолошки услови во Република Македонија. Дизајн концептот е дефиниран со користење различни меѓународни искуства за функционирањето на Е-112, Е-112 имплементација во различни земји, земајќи ги предвид спецификите на Република Македонија. Со имплементација на системот ќе обезбеди уникатна координирана комуникација - комуникацијата со сите услуги за брза помош. Овој систем ќе ги користат можностите на информации и телекомуникациски системи, ГИС системи. Имплементација на Е-112 е обврска на Република Македонија кои произлегуваат од универзалната услуга обврски и правата поврзани со електронските комуникациски мр